Wat kun je verwachten?

Je kunt bij mij terecht voor individueel advies. Ik richt mij op particulieren, zzp’ers en individuele medewerkers binnen bedrijven en organisaties.

Advies op 4 samenhangende terreinen

Er zijn vier soorten advies en concrete hulp die ik je kan bieden:

 1. Advies en hulp bij het invoeren van een organisatiestructuur voor spullen, administratie, e-mail en computerbestanden (werk en privé).
 2. Advies m.b.t. timemanagement (realistisch plannen en prioriteiten stellen).
 3. Advies m.b.t. het invoeren van routines (om achterstanden in werk, e-mail, administratie of huishouden te voorkomen).
 4. Advies en hulp om je bewuster te worden van belemmerende patronen en deze te veranderen.

In de praktijk hangen deze onderwerpen met elkaar samen. Als het namelijk op het ene terrein hapert, loopt het meestal op de andere terreinen ook niet lekker:

Als je je spullen, papieren en bestanden niet goed georganiseerd hebt, zul je ook een probleem met je planning hebben, en zul je weinig routines hebben. Waarschijnlijk ben je je dan ook te weinig bewust van je contra-productieve patronen, wat nodig is om dingen te kunnen veranderen.

Vandaar dat in individuele trajecten en groepstrainingen meestal alle elementen aan bod komen; de verhouding van de onderdelen in de cirkel wordt natuurlijk bepaald door de precieze vraag.

Hieronder kun je meer lezen over de vier adviesterreinen:

1 Advies/hulp bij invoeren organisatiestructuur

professional organizing, opruimcoachHeb je moeite om op orde te komen? Hebben herhaaldelijke opruim- of organiseerpogingen geen resultaat opgeleverd? Weet je niet goed waar je moet beginnen? Koop je regelmatig opberghulpmiddelen in de hoop dat die structuur zullen brengen? Verspil je tijd, geld en energie omdat je regelmatig zaken kwijt bent (zowel fysiek als digitaal)?

Dan ontbreekt het je wel zeker aan een goede organisatiestructuur voor je spullen, papieren, e-mail en computerbestanden. Zonder zo’n structuur blijven je pogingen symptoombestrijding: zonde van de tijd en energie die je erin steekt. We beginnen daarom bij het begin: ik help je met het bedenken en invoeren van een logische organisatiestructuur die bij jouw persoon past. Ik bied hulp bij het organiseren van je:

 • Huis: het slim organiseren en opruimen van één of meer ruimtes in huis.
 • Werkplek: het slim indelen, organiseren en opruimen van je bureau, ladenblok en kasten.
 • Administratie of archief: papieren categoriseren, uitzoeken en handig archiveren.
 • E-mail-inbox: e-mail organiseren in een heldere mappenstructuur en opschonen.
 • Digitale bestanden: bestanden (bv foto’s) organiseren in een heldere mappenstructuur.

“Stond ik eerder tijdens het opruimen telkens te bedenken: ‘waar zal ik dit nu weer eens laten…’, nu weet ik gewoon de vaste plek en kan ik het meteen goed neerleggen.”

Organiseren spullen/papieren/bestanden: de 5 O’s

Het door mij ontwikkelde stappensysteem met de 5 O’s werkt heel goed voor het organiseren van spullen, papieren, e-mail en digitale bestanden:

 1. Organiseren: eerst nadenken over categorieën, dan pas aan de slag.
 2. Overzicht krijgen: per categorie alles samenbrengen, zodat je ziet wat je hebt.
 3. Opruimen: keuzes maken per categorie: wat wil je houden, wat mag er weg?
 4. Opbergen: nu het volume per categorie duidelijk is, kun je beslissen over het opbergen.
 5. Onderhouden: pas als de organisatiestructuur is ingevoerd, kun je routines gaan invoeren (zie hieronder, bij Routines).

“Manon werkt volgens een door haar ontwikkeld systeem van 5 O’s, waardoor ze je steeds kan wijzen op waar je in het proces zit. Voor mij was het een revolutie om op een totaal andere manier te gaan kijken naar het organiseren van de indeling van al mijn spullen en vooral papieren.”

Wil je meer reacties zien van opdrachtgevers? Lees hier meer.

2 Timemanagement-advies

TimemanagementHeb je vaak het idee dat je maar loopt te rennen en nergens echt aan toe komt? Kom je regelmatig tijd tekort voor de dingen die je had willen doen? Loop je achter de feiten aan en ken je het gevoel van ‘dweilen met de kraan open’ maar al te goed? Hol je van deadline naar deadline en is er nooit eens rust? Plan je vaak te optimistisch?

Dan is het duidelijk dat de manier waarop je met je tijd omgaat, niet goed werkt. Door goed timemanagement krijg je meer rust en overzicht in je leven, en krijg je dingen gedáán. Ik kan je helpen met:

 • Je huidige en gewenste tijdbestedingspatroon onderzoeken.
 • Prioriteiten stellen (het verschil tussen urgent en belangrijk).
 • Keuzes maken (schrappen, comprimeren, combineren, uitstellen of uitbesteden).
 • Realistisch plannen.
 • Overzicht krijgen in je agenda.
 • Afstemmen van takenlijst, acties uit e-mail en agenda.
 • Stoppen met multitasken en rekening houden met je energieverdeling over dag/week.
 • Balans inspanning/ontspanning verbeteren.

“Het traject is zo’n eye opener geweest. En wat ik misschien nog wel het leukste vind is dat andere collega’s advies aan mij vragen! Bijvoorbeeld hoe ik een planning maak of hoe je ‘nee’ durft te zeggen als je geen tijd hebt voor een klus.”

3 Advies over het invoeren van routines

Routines invoerenHeb je regelmatig achterstanden in je werk, e-mail, administratie of huishouden? Wil je meer greep op de dagelijkse processen in je werk en privé-leven? Pak je bepaalde terugkerende werk- of huishoudelijke processen niet handig aan?

Dan heb je een aantal slimme routines nodig, zodat je zaken eenvoudig bij kunt houden. Ik kan je adviseren over routines m.b.t. je:

 • Huis opgeruimd houden.
 • Huishouden bijhouden.
 • Werkplek opgeruimd houden.
 • Werkprocessen organiseren.
 • Administratie afhandelen.
 • Archief bijhouden.
 • E-mail afhandelen.

4 Advies/hulp om belemmerende patronen te veranderen

GedragsveranderingWil je je leven blijvend anders organiseren? Dan is het belangrijk dat je zelf ook verandert en belemmerende patronen in jezelf gaat herkennen. Ik zet je aan het denken over jezelf en geef je handvatten voor verandering. Zo doorbreek je patronen waar je misschien al jaren in vast zit en die je verhinderen om werkelijk op orde te komen.

Hulp/advies om belemmerende patronen te herkennen/veranderen

 • Kiezen voor korte-termijngemak i.p.v. langere-termijnoplossingen.
 • Moeite met afronden.
 • Perfectionisme.
 • Uitstelgedrag, niet doen wat je je had voorgenomen.
 • Negatieve gedachten als: ‘het gaat me toch niet lukken om op orde te komen’.
 • Moeite met ‘nee’ zeggen en grenzen stellen.

Hulp en advies om goed voor jezelf te zorgen

 • Balans werk-privé, voldoende tijd nemen voor jezelf.
 • Luisteren naar jezelf (wat heb je nodig, signalen van lichaam en intuïtie serieus nemen).
 • Voldoende ontspannen en opladen (wat past bij jou?).

Gebruikte methoden

 • Het Kernkwadrant en schaduwkanten (inzicht in de aard van je valkuilen en de weg eruit).
 • The Work (methode om belemmerende overtuigingen te onderzoeken en veranderen).
 • Lichaamsoefeningen (om te ontspannen, of bv om jezelf stevig op de grond te voelen staan).
 • Geleide visualisaties (antwoord krijgen op een vraag of inzicht in een situatie).

Je kunt hierover meer lezen op de pagina Individuele trajecten.

“Door stapje voor stapje mijn overtuigingen te bekijken en aan te pakken met behulp van de methode ‘The Work’, merkte ik snel verbetering. Zo waren mijn angsten minder eng als ik ze gewoon aanpakte; dus wél een collega aanspreken als me iets irriteerde in plaats van tegen andere collega’s klagen.”